O školi

U školi društveno omladinskog preduzetništva, podržavamo mlade ljude da budu proaktivni, pokrenu posao kojim žele da se bave, spoznaju kako da reše određeni društveni problem, kreiraju pozitivni društveni uticaj i da stvore određenu vrednost.

Škola društveno omladinskog preduzetništva zasnovana je na principima saradnje, otvorenosti za kreativan rad, razvoja kompetencija i inovativnosti kod mladih i predstavlja podsticajnu, stvaralačku sredinu. Naši predavači i mentori su tu da prenesu znanja, iskustva i veštine koje imaju.

  Škola društveno omladinskog preduzetništva pruža obrazovne i mentorske usluge za:
 • Započinjanje i razvoj kreativnog poduhvata/projekta/ideje
 • Razvijanje društvenog preduzetništva mladih prateći koncept (samo)održivog razvoja

Škola povezuje i umrežava mlade, udruženja građana, preduzetnike, freelancere, potencijalne donatore, investitore i dr.

U školi se bavimo razvijanjem kreativnog (stvaralačkog) pojedinca, njegovog ličnog i profesionalnog razvoja kao i umrežavanjem mladih i kreativnih ljudi. Učesnici programa učestvuju u stvaranju kreativnih i inovativnih ideja/događaja/usluga koje su sposobne rešavati probleme na konstruktivan i samoodrživ način.

Društveno preduzetništvo predstavlja otkrivanje (inovaciju), korišćenje mogućnosti i stvaranje profita, kako bi se omogućila održivost projekta, odnosno organizacije. Tokom kursa upoznaćemo vas sa raznim uspešnim primerima društvenog i omladinskog preduzetništva i voditi vas kroz proces uspostavljanja preduzeća/udruženja/zadruge i dr. čiji ja misija i cilj rešavanje društvenih problema i problema (lokalne) zajednice.

Polaznici će se upoznati sa različitim perspektivama omladinskog preduzetništva, razvoja društvenih inovacija i preoblikovanja različitih društvenih polja (životna sredina, obrazovanje, zdravstvo, socijalna zaštita, razvoj preduzetništva i dr.). Naučiće koja komplementarna sredstava mogu da im pomognu kako bi otkrili i iskoristili prilike i šanse, odnosno realizovali ideje o tome kako stvoriti održivo poslovanje koje ujedno i rešava društvene probleme.

Polaznici škole formiraju timove i uče da stvaralački razmišljaju (design thinking), kako bi saznali više o uzroku problema.Naučićemo vas veštinama i metodama prepoznavanja mogućnosti, planiranja, timskog rada, kreativnog rešavanja problema kao i prezentovanja ideja. Polaznici će razviti svoju ideju i primeniti je na poslovnom modelu (CANVAS) i završiti školu sa poslovnim i marketing planom, kao i održivim poslovnim modelom.

U društveno omladinskom preduzetništvu ne radi se o jednom “geniju” koji čini čuda, nego o timu ljudi koji kombinuju snage, preduzimaju određene (isplanirane) akcije i iniciraju promene.

Tokom svih modula polaznici će biti podstaknuti da rade u timovima i ponude konkretno rešenje za određeni društveni problem. Ovi timovi će se fokusirati na konkretna pitanja i određenu ciljnu grupu kako bi se istražili i ispitali uzroci problema. Rezultati tih istraživanja koristiće se za identifikaciju šansi i mogućnosti, donošenje odluka i kreativno rešavanje problema.

Poslovni model će biti postepeno razvijan, tokom više radionica. Učenici će sami izabrati organizacioni oblik, osmisliti odgovarajuću finansijsku konstrukciju i početi da rade na poslovnom planu. Skala kojom se definiše uspeh projekta biće merenje društvenog uticaja i izbor odgovarajuće strategije.

Ova škola će vas naučiti kako da postanete društveni preduzetnik, stvaralac promena.

Tokom ove škole naučićete kako da pokrenete društveno omladinsku organizaciju (udruženje, zadrugu, agenciju i dr.), koja će generisati određeni prihod kako bi ispunila vašu društvenu misiju.

 Prijavi se u online školu društveno omladinskog preduzetništva

Modul 1 (2 radionice)

Prepoznajte i ostvarite vaš potencijal

Tokom radionice učesnici će imati prilike da kroz interaktivne diskusije i kreativne vežbe prepoznaju sopstvene osobine, potencijale i sklonosti u skladu sa kojima će odabrati odgovarajuće zanimanje i steći detaljniji uvid u društveno odgovorne poslove.

  Teme kojima ćemo se na radionici baviti:
 •  Zašto je važno da radim posao koji volim?
 •  Šta sve utiče na moju odluku o izboru školovanja i zaposlenja?
 •  Šta treba da znam o poslu za koji sam zainteresovan pre nego što počnem time da se bavim?
 •  Da li sam na pravom putu do ostvarivanja svojih želja i profesionalnog razvoja?
  •  Kroz kreativne vežbe prepoznaćemo i objediniti svoje osobine, talente, interesovanja i motivaciju u jednu smisaonu celinu koja će predstavljati naš jedinstveni model potencijala na osnovu koga ćemo moći da zaključimo koji nam posao odgovara.
  •  Moj put profesionalnog razvoja – kako izgleda, gde sam sada, šta još treba da postignem, kako ću to učiniti i da li sam zadovoljan/na trenutnom pozicijom?

Započni posao koji voliš

 •  Vaše veliko ZAŠTO? Šta god da je razlog šta želite da (u)radite, postoji to "veliko ZaŠto“ koje vam daje energiju, koje vas inspiriše i pokreće.
 •  Vaša zona genija: Šta biste mogli raditi svaki dan i da uživate u tome?
 •  Dajte sve od sebe: Na koje sve kreativne načine možete zaraditi novac od posla kojeg volite da radite?
 •  Kako možete da se istaknete? Analiza ideja, na osnovu inspiracije i talenta, koje mogu ostvariti najbolje razultate?

Modul 2 ( 5 radionica )

Društveno omladinsko preduzetništvo

  Teme:
 •  Osnove društvenog preduzetništva; Igra društveno preduzetništvo TriP (people, planet, profit) sa timom iz Centra za razvoj društveno odgovornog preduzetništva; Igra na tabli ima za cilj da učesnike provede kroz iskustvo stvaranja i razvoja društvenog, odnosno socijalnog preduzeća. Za nas posao može biti dobar, a kako doći do toga, jeste nešto što učimo kroz ovu igru.
 •  Prepoznavanje prilika, uvod i primena poslovnog modela CANVAS: Izrada poslovnog modela CANVAS prilagođen potrebama ciljne grupe kao i planiranje aktivnosti kojima se može odgovoriti na potrebe ciljne grupe. Poslovni model CANVAS treba da odgovori na koji način preduzetnik ili organizacija kreira i isporučuje vrednost i dolazi do izvora finansiranja i samoodrživosti.
 •  Svrha i pisanje poslovnog plana: Podrška u pisanju poslovnog plana i za dobijanje subvencija od NSZ za samozapošljavanje.
 •  Privlačenje i animiranje donatora (FUNDRAISING): Korporativni partneri putem društveno odgovornog poslovanja; Lokalna zajednica putem Crowdfunding-a; Tržište putem prodaje proizvoda i usluga kao i alternativni izvori finansiranja
 •  Marketing i komunikacija društvenih preduzetnika/organizacija: Marketing po meri aktivista; Preduzetnici sa društvenom misijom; Strateški pristup marketing; Ključne taktike; Kreiranje marketing plana

Biti društveni preduzetnik, znači prepoznati prethodno neiskorišćene šanse (mogućnosti) i rešiti problem (lokalne) zajednice. Shodno tome, društvenim inovacijama smatramo otkriće, održivo korišćenje mogućnosti za stvaranje vrednosti i uspostavljanje ravnoteže tržišnog i netržišnog okruženja.

  Zadatak u toku drugog modula: 7-dnevni izazov
 •  Vaš prvi zadatak za evaluaciju ispita je da se oformi tim (3 do 5 članova) koji imaju slična interesovanja i dele zajedničke vrednosti.
 •  Drugi korak je da izaberete društveni problem. Ovaj drugi korak od sedam dana je istraživanje društvenog problema koji želite da rešite.
 •  Treći korak je prikupljanje informacija (definisanje ciljne grupe, identifikovanje uzroka problema)
 •  Četvrti korak je kampanja podizanja svesti. Vaš zadatak je da pokrenete kratku onlajn kampanju za informisanje o problemu, podizanju svesti korišćenjem društvenih medija

Modul 3 ( 3 radionice )

Javni nastup i prezentovanje ideje/rešenja društvenog problema

Učinite vašu sledeću prezentaciju nezaboravnom, oslobodite se treme i straha od javnog nastupa!

Sa ovim atraktivnim treningom saznaćete kako da isporučite efikasnu usmenu prezentaciju.

Naučićete kako da: prepoznate svoje strasti; prezentujete sa samopouzdanjem i ovladate veštinama javnog nastupa; transformišete nervozu u pozitivnu energiju i artikulišete ono što stvarno želite da kažete.

  Teme treninga:
 •  Nerealna uverenja na kojima počiva strah od javnog nastupa. Iza svakog načina ponašanja stoji način razmišljanja, pomoći ćemo vam da razmišljate realistično i javni nastup doživite kao izazov i uživanje.
 •  Oslobadjanje od treme. Naučićete kako da se obraćate sebi da biste regulisali tremu, uvežbati više tehnika relaksacije i smirivanja telesnih reakcija.
 •  Priprema za javni nastup i prezentaciju ideje. Uz našu pomoć razumećete značaj pripreme za javni nastup. Savladaćete osnovne korake pripreme i struktuiranja zanimljivog i efektnog javnog nastupa i prezentovanja vaše ideje.
 •  Izgradnja odnosa sa publikom. Odnos sa publikom je najvažniji faktor javnog nastupa, na našem treningu naučićete kako se taj odnos formira i održava, i kakve veze sa tim ima desna hemisfera mozga i mnoge druge interesantne stvari.
 Prijavi se u online školu društveno omladinskog preduzetništva

Treneri i mentori

aleksandar pokrajac

Aleksandar Pokrajac

Osnivač Centra za razvoj preduzetničkog ekosistema (www.centarzarazvoj.org.rs), poslovnog udruženja osnovanog sa ciljem pružanja podrške razvoju preduzetništva, unapredjenja poslovanja socijalnih preduzeća, zadruga, udruženja i dr. kroz izgradnju održivih projekata i promovisanja društveno odgovornog poslovanja. Pruža mentorsku podršku u razvijanju poslovnih i profesionalnih veština kao i u realizovanju ideja i preduzetničkih poduhvata. Predlaže praktične poslovne modele, piše predloge projekata koji mogu pomoći u animiranju i privlačenju najpovoljnijih (alternativnih) izvora finansiranja. Master ekonomista.

dragana tomic pilipovic

Dragana Tomić Pilipović

Osnivač i izvršni direktor Centra za društveno odgovorno preduzetništvo – CDOP (www.cdop.rs) sa više od 20 godina iskustva u oblasti razvoja organizacija, strateškog upravljanja ljudskim resursima i mentorske podrške pojedincima u pronalaženju i ostvarivanju njihovog ličnog potencijala, pre svega u oblasti preduzetništva i ličnog razvoja.
Poseduje dugogodišnje iskustvo u dizajniranju trening programa i kreativnog razvoja ljudskih potencijala kroz edukativno-mentorski rad. Magistar ekonomskih nauka.

biljana zivanov

Biljana Živanov

Osnivač centra za edukaciju i konsalting METIS koji je osnovan sa ciljem da pruži podršku u razvoju pojedinca i organizacija i na taj način doprinese stvaranju srećnijeg i funkcionalnijeg savremenog društva. Biljana je i edukant OTA koji podrazumeva primenu psihoterapijskih znanja u organizacijama, a u cilju poboljšanja celokupnog funkcionisanja organizacije kroz edukovanje zaposlenih. Diplomirani psiholog.

milena.jpg

Milena Milošević

Psiholog sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti javnog nastupa sa više od 150 vođenih radionica. Usavršavala se kod nas i u inostranstvu. Vodila inernacionalne timove. Sertifikovani trener “OUR SCHOOL” programa. Vodila je mnogo internacionalnih radnih kampova, seminara, razmena i provela 11 meseci na programu Evropski volonterski servis. Koautorka je programa “Sa javnim nastupom na ti”.

aleksandar radukin

Aleksandar Radukin 

Social Media Marketing menadžer i suosnivač digitalne agencije Homepage. Pionir internet marketinga u Srbiji, jedan od vodećih eksperata i preduzetnika u digitalnoj industriji. Konsultant, edukator, agencijski buntovnik i motivacioni govornik. Radio na preko 300 projekata u domenu internet marketinga za najveće brendove kod nas. Google Adwords i Google Analytics sertifikovani profisionalac fokusiran na perfomanse i rezultate. Bloger na sajtu trcanje.rs i osnivač portala rockserbia.net.

goran ostojic

Goran Ostojić 

Specijalizacija iz menadzmenta, predavac na smeru Menadzment u ugostiteljstvu, drustveni preduzetnik i vodja omladinske strukovne organizacije Kulinarski institut "Know-how".

sertifikat

Izdavanje sertifikata


Modul 1 (2 radionice) 4 boda

Modul 2 (5 radionica) 10 bodova

Modul 3 (3 radionice) 6 bodova


Da bi se ostvarilo pravo na izdavanje sertifikata Škole društveno omladinskog preduzetništva potrebno je ostvariti minimum 15 bodova, napisati poslovni plan i poslovni model koji se pišu u toku radionica i na kraju izvršiti prezentovanje svoje ideje.

Komentari naših polaznika

Kao prvi polaznik "Škole društveno omladinskog preduzetništva" sa ponosom mogu da podstaknem svoje prijatelje da upišu i završei istu, jer pored novih poznanstava stičeš i osnovno znanje preduzetničkih veština kroz praktične module. Naše ideje su kroz radionice prolazile od inicijative do sposobnosti da ih sprovedemo u delo i time pomognemo kako omladini tako i zajednicama iz kojih dolazimo.

kristina   Kristina Badrljica

Predavanja, radionice i čitava ova škola je bila pun pogodak. Mnoštvo korisnih informacija prenetih kroz igru i druženje. Mislim da, svako ko je došao sa nekom idejom, nakon škole je stekao jasna i precizna znanja i alate kako da tu ideju zapravo i sprovede u delo. Svi učesnici su učestvovali u diskusijama i bili uvažavani, bez obzira na nivo znanja i godine. Aleksandar je bio odličan, efektan, kao i svi gostujući predavači na radionicama.
Zabavno, korisno, inspirativno. Svaka preporuka!

milos   Miloš Đukić

Zahvaljujem se na prilici da učestvujem. Iskustvo je po meni odlično. Posebno mi je drago sto mladi i u Novom Sadu imaju priliku da prisustvuju ovakvim radionicama. Zbog obaveza na fakultetu u jutarnjim casovima nisam bila u prilici da prisustvujem svakom predavanju ali se nadam da ću biti u mogućnosti da prisustvujem narednoj radionici jer sam ovde naučila nešto novo i to mi je pomoglo da razvijem svoju ideju.
Druženje je super i svima preporucujem da se prijave jer u istoj meri je zabavno i korisno ;)

milana   Milana Grivić

Što se tiče radionice, prve pohvale idu Vama kao predavaču. Način na koji predajete ostavlja veliki utisak, posvećeni ste i radionice činite zanimljivijim. Što se tiče tema, one obuhvataju sve aspekte poslovanja.

Radionica je za mene bila veoma bitan stepenik u mom budućem poslovanju.

ana   Ana Injac

Kada razmišljam o utiscima sa radionica i predavanja koje sam prošla, na početku bih navela da sam se upoznala sa velikim brojem novih pojmova bez obzira što sam master inženjerskog menadžmenta - menadžment preduzeća. U svim oblastima u današnje vreme se promene dešavaju konstantno i smatram da su ovakve radionice korisne bez obzira na struku, jer se uvek nešto novo može naučiti i nešto već poznato bolje shvatiti. Baš zbog toga su korisne kako onima koji se prvi put upoznaju sa preduzetništvom, tako i onima koji su već u tematici i možda već rade posao koji vole jer mogu da prošire vidike i naravno onima koji još uvek ne rade posao koji vole, a žele to da promene.

Tu dolazim do veoma jakog utiska koji nosim iz ove škole, a to je velika inspiracija koju sam dobila i koja bi verujem mnogim ljudima bila dragocena. Gostovanja ljudi koji su primer uspešne prakse ili samo slušanje primera kojih ima mnogo ali nekad jednstavno do tih priča ne dođemo, bar na mene utiče veoma motivišuće. Kao što je korisno čuti uspehe koje su ljudi postigli, jednako je važno čuti i sa kakvim problemima su se susretali, kakve su izazove i na koji način prevazilazili, koliko vremena je bilo potrebno za ostvarenje ciljeva itd.

Ceo ovaj aspekt je meni bio izuzetno koristan jer sam bila u fazi donošenja odluke, a nesigurnost mi je predstavljala veliki problem. Informišući se sve više i više, analizirajući svoju ideju "uzduž i popreko" (kako se na ovim radionicama sve radi - iz više uglova, na konkretnim primerima, iznova, detaljno) dobila sam entuzijazam i osećam se mnogo sigurnije u sebe. Donela sam odluku i sada počinjem da radim posao koji jedva čekam da razvijam.

marina   Marina Carević

Odluka da se prijavim na prvi modul mi je bila jedna od najpametnijih stvari u životu, jer sam definitivno obrisala svoje zamagljene prozore u svet i shvatila da moj „menadžerski poziv“ za šta sam se sve ove godine školovala, nije moj životni poziv.

Ja NE ŽELIM da svoju kreativnost, znanje, volju, trud i entuzijazam ostavim u nekoj kancelariji deset sati dnevno, po cenu stresa i unutrašnjeg nezadovoljstva, jer ne postoji toliko visoka plata koja će da kupi moj mir. Zahvaljujući Aleksandru i sjajnoj ekipi sa radionice, otkrila sam ko sam ja u stvari. Šta mi je bitno, šta hitno i šta želim od svoga života. Odlučila sam da jednostavno iskoristim svoje „menadžerske veštine“, prethodno stečena znanja, resurse i kontakte i da na putu ka ostvarenju svog cilja, i to ne samo u poslovnom, već i u ostalim segmentima života, promenim strategiju.

Polako, ali sigurno, kao lego kocke, sklapam fakore i zajedno sa bratom i sestrom, osnivam sopstveno preduzeće, Catering radionicu za izradu kolača, torti, keksića i medenjaka, kao i slanog programa, gde ćemo moći potpuno slobodno da izrazimo svoju kreativnost i učinimo ljudima život „slađim“. J Znam da će biti teško, kao i na svakom početku. Pa neka i propadnem. Makar ću znati da sam dala sve od sebe. A i „ko ne riskira, ne profitira“. Nepopravljiv sam optimista i znam da ću uspeti!

Dragi studenti, ovim putem vam se obraćam kao neko ko je mnogo energije istrošio na formalno obrazovanje, što je sasvim ok. Ali radite na svom humanom kapitalu i pratite ovakve vidove neformalnog obrazvanja u svojim oblastima, uložite samo delić svoje energije na njih...i verujte mi, desiće se prasak energije, a vi ćete biti spremniji za život iza vrata, koja ćete diplomom samo odškrinuti.

jovana   Jovana Mjerimačka